INFORMACIJE - UDRUŽENJA GRAĐANA

Asocijacija za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca - ARSK

Adresa:Vase Pelagića 7

Tel: 021/883-443; 021/66-12-992

Mob: 064/23-54-318

E-mail: arsksk@gmail.com

Kontakt osoba: Jadranka Pjevac

Predsednik: Jadranka Pjevac

„Društvo za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca“

Adresa: Poštanski fah 7

Mob : 063/514-159 ; 063/711-39-93

E-mail: tradicijakarlovci@gmail.com

Web site: www.drustvo-karlovci.org.rs

Kontakt osoba: Jasna Maširević-Atanacković,

Zorica Milosavljević

Predsednik: Jasna Maširević-Atanacković

Klub kulture „Karom“

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 2

Tel:021/884-140

Mob: 063/866-05-45

E-mail: klubkulturekarom@gmail.com;

majamakina@gmail.com

Web site: www.karom.info

Kontakt osoba: Maja Ćirić

Predsednik: Aleksandar Matić Šaca

Klub penzionera i starijih građana „Bratstvo-jedinstvo“ Sremski Karlovci

Adresa: Dositeja Obradovića 32

Tel: 021/881-436

Mob:060/15-32-663

Kontakt osoba: Stipe Beljan

Predsednik: Stipe Beljan

Kulturni centar Podunavskih Švaba „KARLOWITZ“

Adresa: Patrijarha Rajačića 30

Tel: 021/881-707

Mob: 065/55-28-747

E-mail: karlowitz@neobee.net

Web site: www.karlowitz.com

Kontakt osoba: Stjepan A. Seder

Predsednik: Stjepan A. Seder

Kreativni klub „EDUCO“

Adresa: Trg Branka Radicevica 5

Tel: 021/883-288

Mob: 063/813-79-00

E-mail: educo.karlovci@gmail.com

Web site: www.educo.rs

Kontakt osoba: Časlav Kalinić

Predsednik: Dr Miladin Kalinić

Lovačko društvo „Stražilovo“

Adresa: Petrovaradinska bb

Mob: 064/824-90-97

Kontakt osoba: Đorđe Horvat

Predsednik: Đorđe Horvat

OKUD „Brankovo kolo“

Adresa: Trg Patrijarha Brankovića 10

Tel: 021/883-722

Mob: 062/229-167

E-mail: zoricamvd@neobee.net

Kontakt osoba: Duško Milosavljević

Predsednik: Ruža Malenić

Opštinsko udruženje penzionera „Sremski Karlovci“

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 15a

Telefon: 021/881-834

Kontakt osoba: sekretar Zoran Vučić

Predsednik: Jovan Konjević

Planinarsko-smučarsko društvo „Stražilovo“

Adresa: Trg Branka Radičevića 7

Mob: 063/807-93-37

E-mail: strazilovo@yahoo.com

Web site: www.strazilovo.org

Kontakt osoba: Branislav Srdić

Predsednik: Branislav Srdić

Pokret gorana Vojvodine

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 5

Tel: 021/881-027

Mob: 060/08-81-027 ; 060/04-22-920

E-mail: office@pgv.org.rs

Web site: www.pgv.org.rs

Kontakt osoba: Nikola Blagojević

Predsednik: Jelena Jevtić

Pčelarsko društvo „Jovan Živanović“

Mob: 063/15-14-601 ; 061/38-38-511

Kontakt osoba: Đura Seder;

Vojin Jovičić

Predsednik: Vojin Jovičić

Pčelarstvo-Bikar (registrovano poljoprivredno gazdinstvo)

Adresa: Mitropolita Stratimirovića 43

Tel: 021/881-656

Mob: 063/562-428; 064/ 266-37-17

E-mail: aleksandarbikar@open.telekom.rs

Kontakt osoba: Svetlana i Aleksandar Bikar

Udruženje sportskih ribolovaca „Dunav“

Adresa: Dunavska 9

Tel: 021/881-042

Mob:064/17-19-180

Kontakt osoba:Vlada Čolić

Predsednik: Vlada Čolić

Partneri